نمایشگاه

 

نمایشگاه دست سازه های دانش اموزی از فصل فضا از دانش آموزان دبیرستان اندیشه منطقه 14 تهران

 

با تشکر از سرکار خانم برزویی