طرح درس نهم

طرح درس نهم

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (Tarh Dars oloum9 fasle 2 - Raftar atom.pdf)Tarh Dars oloum9 fasle 2 - Raftar atom.pdfطرح درس نهم فصل دوم - رفتار اتمها130 Kb