گازهای گلخانه ای

 

گاز های گلخانه ای گرما را بر روی زمین به دام می اندازند

اتمسفر سیاره زمین، که در اینجا با رنگ آبی کم رنگ نشان داده شده است، همانند شیشه های یک گلخانه عمل می کند. برخی گاز ها در اتمسفر، نظیر کربن دی اکسید، طول موج های معین انرژی را به دام می اندازند (که در اینجا با رنگ قرمز نشان داده شده) و مانع برگشت آنها به خارج از جو می شوند. این انرژی و یا گرمای به دام افتاده باعث گرم شدن زمین می شود.

 

تغییرات آب و هوایی و اثرات گلخانه ای چیست؟

اتمسفر زمین همانند چیزی شبیه یک گلخانه شیشه ای بزرگ عمل می کند. وقتی که اشعه نور خورشید به اتمسفر داخل شود، اغلب این اشعه ها مستقیما به سطح زمین برخورد می کنند. همانطور که به خاک و آب های سطحی برخورد می کنند، این اشعه ها بیشتر انرژی خود را به صورت گرما آزاد می کنند. برخی از این گرما سپس به خارج از جو زمین بر می گردند.

با این حال، برخی گاز های مشخص در جو زمین، همچون دی اکسید کربن، متان و بخار آب، همانند یک پرده عمل نموده و بیشتر گرما را حفظ می کنند. این کار سبب گرم تر شدن اتمسفر سیاره زمین می شود. این گاز ها با جذب گرما و سپس برگشت آن به سطح زمین این کار را انجام می دهند. به خاطر اثرات به دام اندازی گرما، این گاز ها به گاز های گلخانه ای شهرت یافته اند. بدون "اثرات گلخانه ای"، زمین خیلی سردتر از آنچه که می توانست بیشتر گونه های حیات را در خود نگه دارد می شود.

ولی همیشه جا برای وجود بیش از حد چیز های خوب هست. وقتی که از سوخت های فسیلی، مثل نفت و زغال سنگ و گاز طبیعی، استفاده می کنیم کربن دی اکسید آزاد می شود. ما این سوخت ها را که از باقی مانده گیاهان و جانوران قدیمی تشکیل شده است، می سوزانیم تا کارخانه های تولید برق را به راه اندازیم و انرژی خانه ها، کارخانه ها، و مدارس را تامین نماییم. محصولات این سوخت های فسیلی، همچون گازوئیل و سوخت دیزل، انرژی مورد نیاز بیشتر خودرو ها، هواپیماها و کشتی ها را فراهم می آورد.

با آزمایش حباب های هوای موجود در لایه های یخ قطب جنوب، دانشمندان می توانند به زمان های گذشته بروند و میزان کربن دی اکسید جو را در خلال 650.000 سال گذشته اندازه گیری کنند. امروزه کربن دی اکسید چنان افزایش یافته که به بیش از 30برابر 650.000 سال قبل رسیده است. افزایش کربن دی اکسید اتمسفر، براساس گفته های خانم سوزان سالمون:"اساسا به خاطر مصرف سوخت های فسیلی است".

   

انسان ها با تغییر شکل زمین ها باعث افزایش هر چه بیشتر گاز های گلخانه ای شده اند. گیاهان با جذب کربن دی اکسید در یک فرآیند به نام فوتوسنتز اقدام به غذا سازی می کنند. هنگامی  که جنگل ها از بین بروند، دیگر به هیچ عنوان نمی توان میزان کربن دی اکسید را کاهش داد و این گاز به جای تامین انرژی برای گیاهان، رفته رفته در اتمسفر جو افزایش می یابد. بنابراین با قطع بی رویه درختان  جنگل ها برای مصارف کشاورزی و سایر استفاده ها، کربن دی اکسید بیشتری به اتمسفر سیاره زمین افزوده می شود.

 

خانم سالمون می گویند:" همیشه مقداری گاز های گلخانه ای در جو زمین وجود داشته است. اما به خاطر مصرف زیاد سوخت های فسیلی و جنگل زدایی در بخش هایی از کره زمین، در حال افزایش این گاز های گلخانه ای هستیم، و در نتیجه باعث افزایش درجه حرارت عمومی کره زمین شده ایم."

منبع : علم دیلی