اولین یوکاریوت بدون میتوکندری کشف شد

 

ریبوزوم،لیزوزوم،جسم گلژی و میتوکندری این ها اجزای یک سلول هستند در بین این ها  میتوکندری همان اندامک کوچکی است که تنفس، قدرت حرکت و رشد سلول را کنترل می‌کند. می‌توان این طور تصور کرد که میتوکندری‌ها باتری‌های کوچکی هستند که انرژی را در درون سلول تبدیل می‌کنند، بنابراین سلول برای انجام وظایف خود به آنها وابسته‌ است. آنطور که ما تاکنون فهمیده‌ایم، میتوکندری‌ها نیروگاه‌های درون سلولی هستند.

یکی از نشانه های سلول های یوکاریوت(سلول های دارای هسته) داشتن میتوکندری آن ها بود و تصور میشد که میتوکندری‌ها اجزای ضروری و غیرقابل جایگزینی برای سلول‌های یوکاریوتی هستند. اما محققان دانشگاه بریتیش کلمیبا می‌گویند میکروبی کشف کرده‌اند که در روده نوعی جونده آمریکای جنوبی به نام چین چیلا زندگی می‌کند و اساسا فاقد میتوکندری است. بعد از تعیین توالی ژنوم میکروب‌های روده این جونده کوچک، مشخص شد که این میکروب فاقد هرگونه پروتئین میتوکندریایی است. این دستاورد همه را شگفت زده کرده است، چرا که بدون وجود میتوکندری سلول امکان ادامه حیات ندارد.

 این کشف از اهمیت اساسی برخوردار است. حالا ما می‌دانیم که یوکاریوت‌ها می‌توانند بدون هر گونه اثری از میتوکندری به خوبی زندگی کنند. پیش از این میکروبی در روده انسان کشف شده بود که فاقد میتوکندری کامل بود اما بقایایی از میتوکندری در آن وجود داشت. این کشف با مطالعات پیشین کاملا متفاوت است چرا که میکروب جدیدی که Monocercomonoides نام گرفته، کاملا فاقد میتوکندری است.

 

چرا؟

احتمالا به دلیل شرایط درون روده چین چیلا و نبود اکسیژن در این محیط است که Monocercomonoides به گونه‌ای تکامل یافته‌اند که بدون مبدل‌های انرژی یعنی میتوکندری به حیات خود ادامه دهند. Monocercomonoides در یک محیط بدون اکسیژن زندگی می‌کنند لذا می‌توانند از بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی که همه سلول‌ها به آن نیاز دارند، بی نیاز باشند. برای تایید این یافته لازم است که آنالیز میکروسکوپی دقیق‌تری انجام شود.

در حالی که همه کتاب‌های درسی و علمی می‌گویند زندگی بدون میتوکندری غیرممکن است، این میکروب به گونه‌ای تکامل یافته است که می‌تواند بدون این اندامک به حیات خود ادامه دهد. این امر برای محققان شگفت‌انگیز است و نشان می‌دهد که حیات بی‌اندازه خلاق است و همیشه می‌تواند راهی برای تداوم خود پیدا کند.

منبع : نیونش